Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza po raz kolejny na rajdy rowerowe w ramach realizowanego projektu pn.: „Płock na ROWERY!” podczas których odkryte zostaną atrakcje turystyczne Płocka i okolic. Rajdy organizowane są w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Klubem Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”.
Termin i trasa:

25 czerwca 2022 r.
w stronę Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie wśród meandrującej rzeki Skrwy odkrywać będziemy historię tego terenu. Zabytkowe dworki i kościoły, stare młyny i budowle znajdą się na trasie wycieczki.
start: godz. 9.00, zbiórka: ORLEN ARENA, Plac Celebry Papieskiej 1
planowana liczba km do przejechania ok. 40

30 lipca 2022 r. – UWAGA ZMIANA MIEJSCA ZBIÓRKI
w stronę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajdują się liczne jeziora i przepiękne lasy, kryjące historię naszego terenu. Miejsca pamięci narodowej, zabytkowe obiekty czy ciekawe turystycznie miejsca z przepięknymi widokami i wartościowym drzewostanem.
start: godz. 9.00, zbiórka: Plac Mościckiego, tuż przy zjeździe z mostu
planowana liczba km do przejechania ok. 40;

27 sierpnia 2022 r.
wzdłuż Wisły, podczas którego odkryjemy historię miejc znajdujących się na terenach przylegających do królowej polskich rzek – Wisły.
start: godz. 9.00, zbiórka: Stadion Piłkarski Borowiczki, ul. Borowicka 23
planowana liczba km do przejechania ok. 40;

W każdym rajdzie zaplanowano udział 60-ciu osób, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Kartę udziału w rajdzie (załącznik nr 1 do regulaminu lub załącznik nr 2 do regulaminu) należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście, drogą pocztową na adres: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, Stary Rynek 8, 09-400 Płock, elektroniczną: biuro@turystykaplock.eu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni przed każdym rajdem lub deklaracja w formularzu udziału w kilku rajdach.

Opłata startowa za udział w jednym rajdzie wynosi: 10,00 zł

Sposoby dokonania opłaty startowej:
– przelewem na konto Stowarzyszenia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna nr 76 1160 2202 0000 0001 5438 4927, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, z dopiskiem „Rajd”.
– osobiście do kasy w biurze Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stary Rynek 8, 09-400 Płock.
Serdecznie zapraszamy Płock i okolice na rowery!

Projekt pn.: „Płock na ROWERY!” dofinansowano ze środków miasta Płock

DO POBRANIA

Regulamin

Regulamin cyklu rajdów rowerowych „Płock na ROWERY!”
DO POBRANIA

Załączniki

Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia dla osoby pełnoletniej
Załącznik nr 2: Karta zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej

1% PODATKU

na realizacje celów statutowych PLOT