ZARZĄD

PŁOCKIEJ LOT

Prezes Zarządu Płockiej LOT – Iwona Krajewska
Wiceprezes Zarządu Płockiej LOT – Joanna Żabka
Skarbnik Płockiej LOT – Joanna Banasiak
Członek Zarządu Płockiej LOT – Katarzyna Góralska
Członek Zarządu Płockiej LOT – Joanna Pęsik
Członek Zarządu Płockiej LOT – Krzysztof Kelman
Członek Zarządu Płockiej LOT – Jan Milner

1,5% PODATKU

na realizacje celów statutowych PLOT

KRS 0000334562