Cmentarz Rzymsko-Katolicki

w Radziwiu

Cmentarz radziwski znajduje się przy ul. Krakówka (dawny Trakt Krakowski) i należy do parafii św. Benedykta. Usytuowany jest na naturalnych pagórkach i zaliczany jest do jednego z piękniejszych w Płocku. Założony został w XIX w. Można tu spotkać grób małżonków Lajourdie; naczelnika Płockiej Izby Skarbowej Kossopolańskiego, mogiłę żołnierzy z 1920 r., mogiłę żołnierzy 19 p. p. im. Obrońców Lwowa poległych we wrześniu 1939 r.

Należy do parafii św. Benedykta, zajmuje powierzchnię 2, 58 ha, jest ogrodzony murem i żywopłotem, posiada wytyczone alejki i drogi, zadrzewiony, utrzymany w należytym porządku. Założony został w XIX w. – najstarszy nagrobek jest z roku 1881. Jest to grób małżonków Lajourdie; Jan Marek Lajourdie (1797 -1881), inżynier, hydrolog, był twórcą mostu łyżwowego łączącego Płock z Radziwiem (1837). Przeważają jednak groby zmarłych osób po roku 1900.

W środkowej części znajduje się mogiła zbiorowa z płytą nagrobną, gdzie pochowanych jest 113 żołnierzy polskich z 19 p. p. im. Obrońców Lwowa poległych we wrześniu 1939 r. wraz ze swoim dowódcą Sas-Świteckim podczas walk z wojskami niemieckimi w rejonie Radziwia. Pomnik stanowi miejsce pamięci narodowej objęty rejestrem. Na cmentarzu spoczywają również żołnierze, którzy polegli w 1920 r. w obronie Płocka przed nawałnicą bolszewicką. Krzyż i tablicę pamiątkową poświęconą bohaterom tamtych dni ufundowała Drużyna Harcerzy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Radziwiu. Cmentarz przy ul. Krakówka (dawniej: Trakt Krakowski), usytuowany na naturalnych pagórkach, zaliczany jest do jednego z piękniejszych w Płocku. Jego osobliwością jest duża kwatera dziecięca, nadzwyczaj zadbana, pełna urokliwych nagrobków. Tuż przy murze od strony ul. Kolejowej, na wysokim pomniku umieszczony został napis: „Pamiętaj na Śmierć i Sąd”.

Fotografia: Bogusław Osiecki
Źródło: www.tmr.plo.pl