Ratusz

Zbudowany w latach dwudziestych XIX w. płocki ratusz był miejscem ostatniego posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku. Obecnie jest to siedziba władz miasta.

Urząd Miasta Płocka
Pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

tel. +48 24 367 15 55
fax: +48 24 367 15 98
e-mail: info@plock.eu
www.plock.eu

Od XIV wieku płocki rynek z gotyckim ratuszem (rozebranym w 1817 roku) był centrum miasta. Tu odbywały się sądy i wykonywano wyroki, występowali kuglarze. Na rynku odbywały się targi i jarmarki, czynne były oberże i zajazdy, sklepy i jatki. Pierwszy ratusz był budynkiem piętrowym, do którego od strony zachodniej przylegała wieża. Wieża stanowiła punkt obserwacyjny, gdzie stacjonował ogniomistrz (odpowiednik dzisiejszego strażaka).

Obecny ratusz, ale bez obydwu skrzydeł, czyli tylko środkową część, wybudowano w latach 1824 -25. Był dziełem Jakuba Kubickiego – twórcy warszawskiego Belwederu. Prezydentem Płocka był wtedy Jan Bether mieszkający w sąsiednim domu przy Starym Rynku 11. Gmach ratusza przez połowę wieku stał „wciśnięty” między dwie kamienice. Dom od strony północnej był budynkiem mieszkalnym. Trudno ustalić datę jego powstania, ale na pewno już stał w 1813 roku. Wtedy bowiem utrwalił go wraz z całym rynkiem płocki malarz Andrzej Karszowiecki. Drugi dom od strony południowej, jest nieco późniejszy. Był zresztą na początku dużo niższy. Jego drugie piętro zostało dobudowane juź w XX wieku. W 1832 roku okazało się, że ratusz jest zbyt mały i dlatego zacżęto zastanawiać się nad jego rozbudową. Ostatecznie sąsiadujące kamienice zostały zaadoptowane dla potrzeb urzędu tworząc jedną całość.

Warto przypomnieć, że 23 września 1831 roku w Płocku odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego. Za miejsce jego posiedzenia przyjmuje się płocki ratusz. Wydarzenie to upamiętnia tablica z 1921 roku, którą powtórnie odtworzono w roku 1966. Znajduje się ona w Sali Sejmowej płockiego ratusza. Natomiast w Sali Tradycji wyeksponowano m.in.: Sztandar Miasta Płocka z 1966 roku, Laskę Przewodniczącego Rady Miasta, Dyplom Honorowego Obywatela Miasta Płocka dla Józefa Piłsudskiego, portret twórcy hejnału płockiego ks. Kazimierza Starościńskiego. Wśród eksponatów znaleźć również można Krzyż Walecznych „Za bohaterską obronę Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 r.” nadany 20 kwietnia 1921 roku przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego. Nie jest to jednak oryginalne odznaczenie z 1920 roku.

Na zewnętrznej elewacji budynku ratusza, tuż przy głównym wejściu, umieszczono tablicę pamiątkową dotyczącą bohaterskiej obrony Płocka.
Wejścia do ratusza strzegą dwa lwy, które przywieziono do Płocka w 1966 roku z miejscowości Bronowo Zalesie k. Płocka, gdzie przez długie lata zdobiły posiadłość rodową Dziewanowskich. Początkowo w Płocku strzegły alejki spacerowej (między Wieżą Zegarową a pałacem biskupim) później ustawione były przy wejściu do domu Pod Opatrznością (Biblioteka im. Zielińskich TNP, pl. Narutowicza 2).

Codziennie o godz. 12.00 i 18.00 z wieży ratusza rozlega się płocki hejnał grany przez trębacza. Po hejnale o godzinie 12.00 na wieży ukazują się figury książąt, przedstawiające scenę pasowania Bolesława Krzywoustego na rycerza przez Władysława Hermana.

Źródło: Szychowski I, Gałązka T.J., „Przewodnik po Płocku”, Płock 2001