Liceum Ogólnokształcące

im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

potocznie zwane „Małachowianką” uznane jest za najstarszą w Polsce szkołę, działającą nieprzerwanie od 1180 roku…

ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock
tel. +48 24 366 66 00
tel. +48 24 366 36 00
http://www.malachowianka.plock.org.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, potocznie zwane „Małachowianką” uznane jest za najstarszą w Polsce szkołę, działającą nieprzerwanie od 1180 roku. Do dziś zachowało się pochodzące z XIII w. skrzydło szkoły z XV – wieczną gotycką wieżą, w której znajduje się obserwatorium astronomiczne.
Historia kolegiaty sięga roku 1150, kiedy to Dobiechna, wdowa po wojewodzie Wojsławie, opiekunie młodego księcia Bolesława Krzywoustego, ufundowała kościół kolegiacki.
Wiadomo, że w 1180 roku przy kolegiacie istniała szkoła typu trivium. Pierwotna budowla nie przetrwała i około 1240 r. powstała nowa romańska, ceglana świątynia pw. św. Michała Archanioła. Jej relikty, ceglane mury z kamiennym detalem architektonicznym można oglądać w podziemiach szkoły (muzeum szkolne).
Około 1350 r. rozpoczęła się gotycka przebudowa kościoła, przy wykorzystaniu romańskich murów. W latach 70 XV w. od fasady od strony Wisły zostały wzniesione szczyt i wieża kościoła, które zachowały się do dziś. Odbyło się to za sprawą fundacji Michała z Boryszewa. W 1611 r. szkołę kolegiacką przejął Zakon Jezuitów. W latach 1675-1682 obok kościoła powstał nowy, murowany gmach kolegium do dziś stanowiący skrzydło liceum.

W 1731 r. jezuici przejęli od kanoników zrujnowany kościół św. Michała i rozpoczęli jego przebudowę, którą przerwała w 1773 r. kasata zakonu. Wtedy to szkołę przejęła Komisja Edukacji Narodowej, powierzając architektowi Stanisławowi Zawadzkiemu adaptację dawnej kolegiaty na Szkołę Podwydziałową, która podlegała wtedy Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Dlatego w herbie szkoły znajdują się skrzyżowane berła rektorskie.
W 1784 r. w budynku kolegium został umieszczony Szpital św. Trójcy, działający w tym miejscu do 1836 r. W 1843r. budynek został przebudowany w stylu klasycystycznym przez Antoniego Corazziego, twórcy Teatru Wielkiego w Warszawie.
Wśród znamienitych uczniów tej szkoły byli m.in. Ignacy Mościcki – Prezydent II RP i Tadeusz Mazowiecki – pierwszy Premier III RP, podróżnik Tony Halik czy Jan Zumbach – dowódca legendarnego Dywizjonu 303.
W szkole znajduje się muzeum szkolne z reliktami architektury romańskiej i gotyckiej, które można nieodpłatnie zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu.
Ustalenie terminu zwiedzania: tel. 24 366-66-00 lub tel. 24 366-36-00
Preferowany okres: poniedziałek-piątek ( sobota – niedziela do uzgodnienia)
Oprowadzanie grup krajowych i zagranicznych