Spichlerz

Dział Etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 11b
09-400 Płock
tel.: (24) 262 25 95 ; (24) 262 48 69
http://www.muzeumplock.eu/pl/spichlerz

Zabytkowy Spichlerz z drugiej połowy XIX wieku stanowi siedzibę dla Działu Etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zbiory, które tam znajdziecie kryją w sobie ponad 9500 muzealiów z Mazowsza, m.in.: wycinanki ludowe, ceramikę, tkaniny, rzeźbę, stroje ludowe.
Spichlerz to także wystawy stałe poświęcone kulturze ludowej Mazowsza oraz Dalekiego Wschodu. W spichlerzu można również podziwiać wystawy czasowe oraz uczestniczyć w cyklicznie organizowanych warsztatach etnograficznych, spotkaniach z kulturą etniczną oraz konfrontacjach antropologicznych. Dział Etnografii prowadzi również badania naukowe dotyczące m.in. osadnictwa olenderskiego na Mazowszu.