Fundacja na rzecz rozwoju turystyki ziemi płockiej

została powołana 2015 roku

fundatorem jest Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna. Celem Fundacji jest kreowanie i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego oraz realizacja projektów m.in. z zakresu turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Fundacja zrealizowała z powodzeniem projekty pn.: Inni. Sztuka jest tam, gdzie nikt jej nie szuka, który polegał na kampanii społeczno-artystycznej mającej na celu przybliżenie zjawiska art brut i outsiders art, poprzez prezentacje twórczości mazowieckich artystów. Kolejnym zadaniem był projekt pn.: „Jak zostać średniowiecznym skrybą”, który polegał na zaktywizowaniu uczestników do uprawiania turystyki kulturalnej, poprzez udział w zajęciach edukacyjno – artystycznych, przedstawiających Płock z okresu średniowiecza.

Nasze główne cele to:

Cele Fundacji na Rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej to:

 1. Kreowanie i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego.
 2. Wspieranie rozwoju turystyki.
 3. Integracja środowiska turystycznego regionu płockiego.
 4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji.
 5. Inicjowanie i stwarzanie warunków do działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki.
 6. Doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenia przewodników i pilotów.
 7. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz opracowywanie ich analizy.
 8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu.
 9. Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami branży turystycznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki, kultury, ekologii i sportu.
 10. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki.
 11. Prowadzenie informacji turystycznej.
 12. Wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych.
 13. Realizację i koordynację przedsięwzięć z zakresu:
 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 2. ekologii i ochrony środowiska,
 3. kultury fizycznej i upowszechniania sportu,