Stowarzyszenie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

zostało powołane w kwietniu 2009 roku

Stowarzyszenie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zostało powołane w kwietniu 2009 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka, organizacji turystycznych działających na terenie miasta i okolic oraz przedstawicieli płockiej branży turystycznej.

W chwili obecnej organizacja liczy ponad 40 członków: przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji turystycznych, instytucji kultury i branży turystycznej, a także pilotów wycieczek i przewodników miejskich.

Nasze główne cele to:

Cele Fundacji na Rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej to:

-prowadzenie informacji turystycznej

-szkolenia kadry przewodnickiej oraz doszkalanie kadry turystycznej w Płocku.

-organizacja wyjazdów studyjnych, targowych i stoisk promocyjnych.

-gromadzenia i analiza danych dotyczących ruchu turystycznego.

-działalność promocyjna na rzecz rozwoju turystyki regionu poprzez współpracę z mediami, branżą wydawniczą oraz turystyczną z wykorzystaniem mediów społecznościowych i influencer marketingu.

-prowadzenie biura usług przewodnickich.

1,5% PODATKU

na realizacje celów statutowych PLOT

KRS 0000334562