Dawna baszta obronna

Baszta obronna z XIV w. przy ulicy Zduńskiej jest pozostałoscią średniowiecznych obwarowań miasta.

Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
– Delegatura w Płocku
ul. Zduńska 13a
09-400 Płock
tel. +48 (0)24/2627671
email: basztaplock@wp.pl

W 1353 r. Kazimierz Wielki rozpoczął budowę murów miejskich. Mur obronny wykonany był z kamienia i cegły, miał 9 m wysokości i 2 m grubości. Pierwotnie mur posiadał 19 baszt obronnych i 3 bramy wjazdowe do miasta. Niedaleko baszty, przy zbiegu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Okrzei znajdowała się jedna z trzech bram wjazdowych do miasta – Brama Dobrzyńska.

W wieku XVIII baszta została przebudowana na dom mieszkalny, dzięki czemu jako jedyna przetrwała do dzisiejszych czasów. Od 1891 r. do drugiej wojny światowej w baszcie i sąsiedniej kamienicy mieścił się żydowski przytułek, ufundowany przez bankierską rodzinę Flatau.

Dolna część czworobocznego budynku dawnej baszty obronnej, którą stanowią nieotynkowane mury z czerwonej cegły, świadczą o średniowiecznym rodowodzie budowli.
Obecnie w baszcie mieszczą się biura płockiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków