Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

im. Franciszki i Stefana Themersonów

09-402 Płock
ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10
tel. (24) 24 367 19 33

email: pokis@pokis.pl
http://pokis.pl/

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów jest miejską instytucją kultury.
Realizuje zadania związane z edukacją i animacją artystyczną, promocją amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechnianiem kultury. Profesjonalna realizacja koncertów plenerowych i salowych, festiwale, plenerowe pokazy filmów, teatrów ulicznych, wystawy, cykle wydarzeń artystycznych, wydawnictwa, to tylko niektóre formy działalności POKIS. Ich wizytówką są między innymi: Jarmark Tumski, Festiwal Rynek Sztuki, Vistula Folk Festival, cykle koncertów w ramach Kawiarni Jazzowej i Alterstacji, czy Festiwal Themersonów poświęcony twórczości wybitnych płocczan – Franciszki i Stefana Themersonów.

W strukturach instytucji działają m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”, Chór Vox Singers, Kameralny Zespół Wokalny, kwintet blaszany Canzona, Płocka Kapela Podwórkowa, Kapela Płocka, zespoły taneczne, koła fotograficzne, pracownie plastyczne i literackie i muzyczne. Prowadzą współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi Płocka.
Oferują usługi w zakresie współpracy przy organizacji imprez plenerowych, dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz techniką sceniczną. Posiadają nośniki reklamowe, a także zadaszony Amfiteatr dla 3500 widzów, nową, kameralną salę Kina za Rogiem, mieszczącą około 30 osób, a także studio nagrań oraz mieszczącą niemal 250 osób salę koncertową o powierzchni około 250 m kw.