Cmentarz Żydowski

Założony w 1845 roku cmentarz przy ulicy Mickiewicza o powierzchni 3, 68 ha. Znajdował się tu pomnik z 1949 roku wzniesiony ku pamięci pomordowanych w obozach zagłady w Treblince, Majdanku, Oświęcimiu, Bełżcu i Sobiborze..Twórcą pomnika był płocczanin, inż. Arch. Arie Lejb Perlmuter. Został on rozebrany w 1970 roku, natomiast w 1980 roku odsłonięto nowy pomnik zaprojektowany przez Lucjana Kota z Bytomia. Na niewielu zachowanych nagrobkach znajdują się napisy w języku polskim i hebrajskim. W ‘murze płaczu’, umieszczono fragmenty płyt nagrobkowych, pochodzących prawdopodobnie ze starego cmentarza żydowskiego, który mieścił się na ulicy 3-go Maja tuż przy liceum im. W. Jagiełły, i który Niemcy doszczętnie zniszczyli i zmienili w park a większość nagrobków wykorzystali do brukowania ulic.

Po ukazaniu się zarządzenia o likwidacji starego cmentarza grupa Żydów wykopała szczątki Rabi Zysze Płockera ,owinęli tałesem i pochowali na nowym cmentarzu. Tam również zakopali Rodały biblijne sprofanowane przez Niemców. Stary cmentarz był jedną z najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce. Na obecnym cmentarzu oprócz pomnika znajduje się zbiorowa mogiła ( 25 osób) rozstrzelanych w 28 lutego 1941 roku. Znajdują się tu również groby współczesne m.in. Heni Lichtenstein. Która jako jedna z niewielu osób przeżyła obóz koncentracyjny i wróciła do Płocka.

Źródło: Jerzy Stefański, Płock od A do Z
Tomasz J.Gałązka, Cmentarze Mazowsza , Płock i powiat płocki.