BARWY MIASTA

Ustalenie barw miasta (flagi) nastąpiło 15 XII 1938 podczas obrad Rady Miejskiej.

Z uzasadnienia przedstawionego przez referenta Zarządu Miejskiego K. Modlińskiego-Bolesty wynikało, że barwy miasta winny być ustalone na wzór barw miasta Krakowa od dawnego munduru wojewódzkiego, uchwalonego na Sejmie w 1776 r.

Mundur taki nosiła szlachta, a później również zamożniejsze mieszczaństwo.Był to mundur w kolorach: jasnoszafirowym z wypustkami szkarłatnymi (kontusz) i słomiastym (żupan). Wynika z tego, że kolory miejskie powinny być żółto-niebieskie z wypustką czerwoną pośrodku.

Herb miasta

Rysunek obecnego herbu Płocka nawiązuje do najstarszej pieczęci miasta z XIV w.

znanej z kilkunastu odcisków w ciemnozielonym wosku na dokumentach i listach burmistrza I rady miasta Płocka. Przedstawia ona oblankowany mur miejski z bramą o prześwicie w formie trójliścia, a nad nim trójkątny szczyt katedry z rozetą zwieńczoną krzyżem, po bokach zaś dwie dwukondygnacyjne, oplecione jakby gzymsami wieże ze spiczastymi dachami zakończonymi.