NASZE PROJEKTY

Wykaz dotacji pozyskanych w 2023 r.

Zadanie pn.: „Jak zostać średniowiecznym skrybą” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/KP/4744/2023 zawartą w dniu 10 lipca 2023 r. Termin realizacji zadania od 1 maja do 31 grudnia 2023 r., kwota przyznanej dotacji: 15 000,00 zł..