Zabytkowy Cmentarz

Rzymsko-Katolicki w Płocku

Zwana Starym Cmentarzem nekropolia przy ulicy Kobylińskiego w Płocku jest o 10 lat starsza od Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie i o 20 lat starsza od Cmentarza Rakowieckiego w Krakowie.
Według dokumentów założony w 1780 roku , wówczas na peryferiach miasta, początkowo nie przyjęty przychylnie przez mieszkańców miasta, którzy przyzwyczajeni byli do zwyczaju grzebania zmarłych przy kościołach. Dziś cmentarz stanowi unikalny w skali kraju zespół , będący miejscem pochówku wielu zasłużonych dla miasta Płocka i jego regionu osób, o niewątpliwej wartości historycznej.
Znajdziemy tu groby m.in. Antoniego Wołowskiego – rejenta Kancelarii Ziemskiej Guberni Płockiej, Waleriana Jędrzejewskiego – założyciela Spółdzielni ZGODA,uczestnika postania styczniowego 1863 roku, Ksawerego Szumskiego – sędziego Sądu Kryminalnego czy Józefa Brzozowskiego- kuratora płockich szkół, zasłużonego członka Towarzystwa Naukowego Płockiego czy grób kupca z Lombardii Jana Pestugii .

Na uwagę zasługuje odnowiony grób ufundowany przez wdzięcznych mieszkańców miasta dla Stanisława Siennickiego- lekarza , który sprawował opiekę nad mieszkańcami za darmo, i na którego pogrzeb 1866 roku przyszli wszyscy mieszkańcy miasta. Wyróżnia się tu również mogiła ku czci bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r.
Cmentarz, wielokrotnie dewastowany i zaniedbany, dziś stopniowo odnawiany jest dzięki funduszom zbieranym przez Stowarzyszenie Starówka Płocka. Stanowi niewątpliwie ogromną wartość artystyczną i jest najstarszą w Polsce nekropolią zbudowaną poza ogrodzeniem kościelnym.

Źródło: Jerzy Stefański, Płock od A do Z
Tomasz J.Gałązka, Cmentarze Mazowsza , Płock i powiat płocki.