ZARZĄD

Fundacji na rzecz rozwoju turystyki ziemi płockiej

Prezes Zarządu – Ilona Nowak
Członek Zarządu – Joanna Kinga Pęsik-Bąkiewicz
Członek Zarządu – Jan Milner