ZARZĄD

Fundacji na rzecz rozwoju turystyki ziemi płockiej

Prezes Zarządu – Ilona Nowak
Członek Zarządu – Joanna Pęsik
Członek Zarządu – Jan Milner

1% PODATKU

na realizacje celów statutowych PLOT