ZARZĄD

Fundacji na rzecz rozwoju turystyki ziemi płockiej

Prezes Zarządu – Michał Stańczak
Członek Zarządu – Kinga Bielicka
Członek Zarządu – Ilona Nowak

1% PODATKU

na realizacje celów statutowych PLOT