Kościół reformacki

pw. św. Jana Chrzciciela

Został zbudowany w stylu późnobarokowym w latach 1758 – 1771, a opiekowali się nim ojcowie reformaci.

ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego 2
09-400 Płock
tel. +48 (24) 262 63 16,
http://www.parafiajanchrzcicielplock.pl/

W 1755 roku dzięki biskupowi, sufraganowi włocławskiemu Franciszkowi Kanigowskiemu do Płocka sprowadzono Zgromadzenie Ojców Reformatów (Franciszkanów). W tym samym roku miecznikowa zakroczymska Marianna Lasocka podarowała zakonnikom tereny folwarku Krasna Wola znajdującego się przy drodze do nieistniejącej już wsi Chełpówka. W 1756 roku konsekrowano dla nich pierwszy drewniany kościół. W latach 1758-1771 zbudowano jednonawową, późnobarokową świątynię z rokokowym wystrojem wnętrza. Istniejącą do dnia dzisiejszego świątynię konsekrował 14 czerwca 1798 roku biskup Wojciech Gadomski. W latach 1773-1783 wzniesiono budynek klasztorny, który z kościołem stworzył czworobok z wirydarzem pośrodku. W 1805 roku władze pruskie zamieniły klasztor na szpital, a w późniejszym czasie budynki zajęły wojska francuskie.

Ojcowie reformaci byli darzeni przez wiernych ogromnym szacunkiem przez ich ubogie i skromne życie, a także miłość do bliźniego. Zakonnicy słynęli także z zamiłowania do uprawiania ogrodu, na który składały się w głównej mierze kompozycje kwiatowe. Przez wzgląd na czynny udział reformatów w powstaniu styczniowym klasztor uległ kasacie w 1864 roku. Budynki zakonne zaadaptowano na potrzeby seminarium duchownego. Podczas II wojny światowej kościół i klasztor zajęły niemieckie oddziały SS urządzając w nich magazyn. W tym czasie wiele wyposażenia świątyni uległo zniszczeniu.
Ołtarze główny i boczne wykonane zostały przez zakonników z drewna lipowego. Fronton kościoła zdobiły dwie rzeźby – św. Piotra i św. Pawła zniszczone przez hitlerowców i zastąpione identycznymi rzeźbami z piaskowca. Po wojnie odbudowano również organy (1964) i wykonano niewielki dzwon u płockiego ludwisarza Franciszka Bręgosza (1947).

Zgodnie z regułą ubóstwa, którą ślubowali reformaci, ołtarze, ambona i konfesjonały utrzymywano w kolorze drewna dębowego z polichromowaną na biało dekoracją rzeźbiarską. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ekspresyjny krucyfiks w ołtarzu głównym i obraz św. Jana Chrzciciela.
W kościele tym 2 sierpnia 1893 przed obrazem Matki Boskiej Anielskiej św. Maria Franciszka Kozłowska otrzymała objawienie Dzieła Wielkiego Miłosierdzia dla świata. Było to pierwsze współczesne objawienie o Miłosierdziu Bożym, które dało początek Zgromadzeniu Kapłanów Mariawitów.

Podczas swojego pobytu w Płocku 7 czerwca 1991 roku papież Jan Paweł II poświęcił popiersie abpa A.J. Nowowiejskiego (autorstwa prof. Gustawa Zemły), który stoi na skwerze przed kościołem.

Źródła: Szychowski I., Gałązka T.J., „Przewodnik po Płocku”, Płock 2001.
Płuciennik S., „Przewodnik po Płocku”, Płock 2011.
Stefański J., „Przewodnik. Spacerkiem po Płocku”, Płock 2012