TELEFONY ALARMOWE I INFORMACYJNE

Numer Alarmowy

112

Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie ratunkowe

999

Pogotowie rzeczne

984

Ratownictwo morskie i górskie

985

Straż miejska

986

Zarządzanie kryzysowe

987

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie ciepłownicze

993

Pogotowie wodociągowe

994

Pogotowie drogowe

954