Spichlerze

Dwa spichlerze, usytuowane na płockim wzgórzu, wybudowane zostały w II połowie XIX wieku. Jeden z nich zaadoptowany jest na Archiwum Państwowe, w drugim mieści się Dział Etnograficzny Muzeum Mazowieckiego.

Muzeum Mazowieckie w Płocku
Spichlerz
ul. Kazimierza Wielkiego 11b
09-400 Płock
tel. +48 (24) 262 25 95
fax: +48 (24) 262 48 69
e-mail: etnografia@muzeumplock.art.pl
www.muzeumplock.eu

Przez wiele stuleci Wisła była głównym szlakiem handlowym, którym transportowano do Gdańska, a potem morzem do Niderlandów, Anglii i północnej Francji polskie produkty – smołę, drewno, futra, sól, miedź, a przede wszystkim zboże.. Dzięki swojemu położeniu w XV i XVI wieku Płock przeżywał okres rozkwitu. Na wysokim brzegu Wisły znajdowały się spichlerze, które pełniły rolę magazynów na materiały, którymi handlowano.
Kiedy szlak wiślany utracił swoją wiodącą rolę, niektóre budynki rozebrano, a część z nich osunęła się do Wisły na skutek erozji skarpy, a część z nich spłonęła.

Do dnia dzisiejszego zachowały się dwa spichlerze z II połowy XIX wieku. Jeden z nich jest siedzibą Archiwum Państwowego, drugi zaś Działu Etnograficznego Muzeum Mazowieckiego, w którym zgromadzono liczne zbiory sztuki ludowej i kultury materialnej północnego Mazowsza.

Źródła: Szychowski I., Gałązka T.J., „Przewodnik po Płocku”, Płock 2001.
Płuciennik S., „Przewodnik po Płocku”, Płock 2011.