Pomnik

Władysława Broniewskiego

autorem pomnika jest Gustaw Zemła. Na bryle pomnika znajduje się twarz poety spoglądająca na Wzgórze Tumskie oraz cytaty jego poezji akcentujące jego związek z Płockiem i Mazowszem.

Pomnik

Jana Pawła II

Ulokowany przy Bazylice Katedralnej , na pamiątkę pobytu papieża w Płocku podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku. Autorem pomnika jest Gustaw Zemła.

Pomnik

Józefa Piłsudskiego

Na placu Obrońców Warszawy ( wówczas Placu Floriańskim) w miejscu wręczenia odznaczeń płocczanom biorącym udział w obronie Płocka w 1920 roku oraz nadania miastu Krzyża Walecznych za bohaterstwo i odwagę w wojnie polsko-bolszewickiej przez marszałka Józefa Piłsudskiego podczas jego wizyty 10 kwietnia 1921 roku.

Pomnik

Bolesława III Krzywoustego

na Placu Książęcym w pobliżu płockiej fary w 2012 roku stanął pomnik księcia Bolesława III Krzywoustego, wykonany z piaskowca monument przedstawia urodzonego w Płocku księcia w asyście 6 wojów spoglądającego na dolinę Wisły .Autorem pomnika jest toruński rzeźbiarz Zbigniew Mikielewicz.

Pomnik

Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej

Pomnik usytuowany jest na deptaku przed Muzeum Mazowieckim. Mira Zimińska-Sygietyńska to znana polska aktorka, reżyserka i długoletnia dyrektorka Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca “Mazowsze”. Artystka od dziecka była związana z teatrem (na scenie zadebiutowała jako siedmiolatka) – jej rodzice pracowali w płockim Teatrze Dramatycznym.

Pomnik

ławeczka Jakuba Chojnackiego

autorem pomnika -ławeczki dr Jakuba Chojnackiego jest rzeźbiarz Marek Zalewski. Pomnik odsłonięto w 2011 roku. Jakub Chojnacki był płocczaninem wybitnym , działaczem na rzecz Towarzystwa Naukowego Płockiego, miasta i regionu. Uhonorowany wieloma nagrodami za upowszechnianie osiągnięć polskiej nauki. Dzięki staraniom dr inż. Jakuba Chojnackiego udało się stworzyć kopię słynnych drzwi płockich, które możemy podziwiać w płockiej Katedrze.

Pomnik

ławeczka Tadeusza Mazowieckiego

znajdujący się na tumach, w niedalekim sąsiedztwie szkoły, do której uczęszczał ( Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego) pomnik – ławeczka powstał aby uhonorować premiera Tadeusza Mazowieckiego, dla którego Płock był miastem rodzinnym. Odsłonięcie pomnika miało miejsce w przeddzień 30 rocznicy powołania rządu Mazowieckiego.

Pomnik

ławeczka Druha Wacława Milke

pomnik ławeczka znajdująca się na Starym Rynku w Płocku upamiętniająca założyciela najstarszego dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, działacza społecznego Wacława Milke. Druh Milke związany był z Płockiem, w roku 1975 został Płocczaninem Roku. Został odznaczony: Orderem Uśmiechu, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Skanując kod przy ławeczce uzyskamy dostęp do audiobooka dotyczącego życia druha Wacława.

Pomnik

Ludwika Krzywickiego

z inicjatywy członków Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Komitetu Wychowanków „Małachowianki” w 1966 roku postawiono pomnik wybitnego płocczanina, uczonego, historyka i socjologa. Autorem pomnika jest Stanisław Lisowski.

Pomnik

Trzynastu Straconych

zlokalizowany na placu o tej samej nazwie pomnik w formie ściany pamięci wzniesiono w miejscu publicznej egzekucji dokonanej na Polakach – działaczach ruchu oporu, przez hitlerowców w 1942 roku. W 1989 roku obok pomnika stanął Dzwon Pokoju ufundowany przez dzieci i młodzież miasta w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej.