SPRAWOZDANIA

OPP

POBIERZ

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021

1% PODATKU

na realizacje celów statutowych PLOT