Płock na ROWERY!

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza po raz kolejny na rajdy rowerowe w ramach realizowanego projektu pn.: „Płock na ROWERY!” podczas których odkryte zostaną atrakcje turystyczne Płocka i okolic. Rajdy organizowane są w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Klubem Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”.

Terminy i trasy:
24 czerwca 2023 r.
„WŚRÓD LASÓW I JEZIOR”
Trasa: Radziwie – Dobrzyków – Wincentów – Łąck – Radziwie
start: godz. 9.00, zbiórka: Radziwie, Plac Mościckiego
liczba km do przejechania ok. 40

29 lipca 2023 r.
„SZLAKIEM POMNIKÓW PRZYRODY”
Trasa: Borowiczki – Bielino – Liszyno – Białobrzegi – Borowiczki
start: godz. 9.00, zbiórka: Stadion Piłkarski Borowiczki, ul. Borowicka 23
liczba km do przejechania ok. 40

26 sierpnia 2023 r.
„PRZEZ MAZOWIECKĄ SZWAJCARIĘ”
Trasa: Płock – Kobierniki – Sikórz – Robertowo – Siecień – Płock
start: godz. 9.00, zbiórka: ORLEN ARENA, Plac Celebry Papieskiej 1
liczba km do przejechania ok. 40

W każdym rajdzie zaplanowano udział 60-ciu osób, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia udziału w rajdzie (załącznik nr 1 do regulaminu) należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście, drogą pocztową na adres: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, Stary Rynek 8, 09-400 Płock, elektroniczną: biuro@turystykaplock.eu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni przed rajdem. W karcie zgłoszenia można zadeklarować udział w jednym, dwóch lub trzech rajdach rowerowych.

Opłata startowa za udział w jednym rajdzie wynosi: 20,00 zł

Sposoby dokonania opłaty startowej:
– przelewem na konto Stowarzyszenia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna nr 76 1160 2202 0000 0001 5438 4927, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, z dopiskiem „Rajd”.
– osobiście do kasy w biurze Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stary Rynek 8, 09-400 Płock.
Serdecznie zapraszamy Płock i okolice na rowery!

Projekt pn.: „Płock na ROWERY!” dofinansowano ze środków miasta Płock