Rajd rowerowy

Płock na ROWERY!

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza po raz kolejny na rajdy rowerowe w ramach realizowanego projektu pn.: „Płock na ROWERY!” podczas których odkryte zostaną atrakcje turystyczne Płocka i okolic. Rajdy organizowane są w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Klubem Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”.

Terminy i trasy:

29 czerwca 2024 r.

„Wzdłuż Wisły”

Trasa: do Wiączemina Polskiego, połączona ze zwiedzaniem Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

start: godz. 9.00, zbiórka: Radziwie, Park im. Janusza Mościckiego

liczba km do przejechania ok. 40

27 lipca 2024 r.

„W stronę Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”

Trasa: do Kobiernik, połączona ze zwiedzaniem zakładu PGO Sp. z o.o. i ścieżki edukacyjnej
w Kobiernikach

start: godz. 9.00, zbiórka: ORLEN ARENA, Plac Celebry Papieskiej 1

liczba km do przejechania ok. 40

24 sierpnia 2024 r.

„W stronę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego”

Trasa: do Łącka, połączona ze zwiedzaniem Nadleśnictwa Łąck

start: godz. 9.00, zbiórka: Radziwie, Park im. Janusza Mościckiego

liczba km do przejechania ok. 40

 

W każdym rajdzie zaplanowano udział 60-ciu osób, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia udziału w rajdzie (załącznik nr 1 do regulaminu) należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście, drogą pocztową na adres: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, Stary Rynek 8, 09-400 Płock, elektroniczną: biuro@turystykaplock.eu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni przed rajdem. W karcie zgłoszenia można zadeklarować udział w jednym, dwóch lub trzech rajdach rowerowych.

Opłata startowa za udział w jednym rajdzie wynosi: 20,00 zł

Sposoby dokonania opłaty startowej:
– przelewem na konto Stowarzyszenia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna nr 76 1160 2202 0000 0001 5438 4927, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, z dopiskiem „Rajd”.
– osobiście do kasy w biurze Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stary Rynek 8, 09-400 Płock.
Serdecznie zapraszamy Płock i okolice na rowery!

Projekt pn.: „Płock na ROWERY!” dofinansowano ze środków miasta Płock